Ученые записки УО «ВГУ имени П.М. Машерова» 2011, Tом 12 : [25] Collection home page

Logo
Сборник научных трудов «Ученые записки УО “ВГУ имени П.М. Машерова”» публикует статьи, содержащие анализ актуальных для современной науки, проблем и результаты научных исследований специалистов в исторических, философских и филологических областях науки и призван содействовать распространению результатов научных исследований и созданию дискуссионного поля для обмена научными достижениями и исследовательским опытом между представителями обозначенных сфер научного знания. Особое внимание уделяется публикациям молодых ученых. Сборник включен в Перечень научных Сборник научных трудов «Ученые записки УО “ВГУ имени П.М. Машерова”» публикует статьи, содержащие анализ актуальных для современной науки, проблем и результаты научных исследований специалистов в исторических, философских и филологических областях науки и призван содействовать распространению результатов научных исследований и созданию дискуссионного поля для обмена научными достижениями и исследовательским опытом между представителями обозначенных сфер научного знания. Особое внимание уделяется публикациям молодых ученых. Сборник включен в Перечень научных изданий, рекомендованных ВАК Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по историческим, филологическим и философским наукам. Выходит 2 раза в год

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Обложка.pdf.jpg2011Ученые записки-
t12pub211.pdf.jpg2011Мірная і ваенная рэчаіснасць у зборніку Э. Хемінгуэя “Першыя сорак дзевяць апавяданняў”: узаемапранікненне і проціпастаўленнеТраццяк, З. І.
t12pub189.pdf.jpg2011Уплыў сучаснай арфаграфіі на арфаэпію дыктараў і карэспандэнтаў беларускага тэлебачанняКуліковіч, У. І.
t12pub205.pdf.jpg2011Мастацкае ўвасабленне мінулага ў творчасці рускамоўных пісьменнікаў Беларусі апошняй трэці ХХ стагоддзяНавасельцава, Г. В.
t12pub198.pdf.jpg2011Типы фразеологических единиц в русском и китайском языкахМа Лун
t12pub181.pdf.jpg2011Ключавыя сацыяльныя паняцці “дом”, “сям’я”, “радзіма” ў канцэптасферы носьбітаў беларускай мовы (на матэрыяле парэміялагічных адзінак)Калеснікава, А. А.
t12pub174.pdf.jpg2011Генезис семантических вариантов мотива странствия в английской поэтической традиции (до эпохи романтизма)Забогонская, И. Л.
t12pub166.pdf.jpg2011Поліфанічная прырода рамана М. Гарэцкага “Віленскія камунары” (1931–1932)Губская, В. М.
t12pub159.pdf.jpg2011Словаўтваральнае значэнне і словаўтваральная катэгорыя як адзінкі класіфікацыі матываванай лексікі (на матэрыяле адсубстантыўных найменняў асобы)Архіпава, Н. К.
t12pub152.pdf.jpg2011Историческая память: проблема образаРостовская, О. М.
t12pub143.pdf.jpg2011Основной вопрос философии и проблема самоидентификацииДемидов, А. Б.
t12pub135.pdf.jpg2011Генезис государства как проблема социальной науки и философииГолубев, С. В.
t12pub126.pdf.jpg2011Учение об обитании святого духа в человеке в богословии кардинала Ива Конгара и его оценка с точки зрения православного богословияБулыко, И. П.
t12pub117.pdf.jpg2011О «большом стиле» и романтизмеБородич, В. М.
t12pub109.pdf.jpg2011Вопросы государственного строительства Великого княжества Литовского в постановлениях вальных сеймов 60-х гг. XVI в.Уваров, И. Ю.
t12pub85.pdf.jpg2011Совершенствование материальной базы белорусских транспортных предприятий в 1943–1991 гг.Тимофеев, Р. В.
t12pub75.pdf.jpg2011Рэформы гарадскога самакіравання Беларусі ў 90-я гады ХVIII стагоддзяСтрэнкоўскі, С. П.
t12pub69.pdf.jpg2011Захаванне і папулярызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны этнаграфічнымі музеямі Беларусі (1991–2010 гг.)Сімакова, І. М.
t12pub63.pdf.jpg2011Фарміраванне сістэмы пратэзавання інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзеМарцынкевіч, І. А.
t12pub49.pdf.jpg2011Переход к рыночной экономике в Республике Беларусь: проблемы формирования социально ориентированного государства (1991–2010 гг.)Мандрик, И. В.; Акуневич, В. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
Ранжирование:
OpenAIRE
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь