Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/7161
Title: Асаблівасці скланення назоўнікаў жаночага роду ў Кітабе Хасяневіча (1832)
Authors: Несцяровіч, В. І.
Keywords: арабскаалфавітная літаратура
арабскаалфавітныя рукапісы
арабскае пісьмо
арабская мова
кітабы
назоўнікі
народна-дыялектычная мова
старабеларуская мова
Issue Date: 2008
Publisher: Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М. Машэрава"
Citation: Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2008. – N 1 (47). – С. 82-89 . – Библиогр.: с. 89 (5 назв.).
Abstract: Разглядаюцца асаблівасці назоўнікавага скланення ў арабскаалфавітным манускрыпце - Кітабе Хасяневіча (1832), высвятляецца характар і паходжанне граматычных форм і сродкаў афармлення назоўнікаў, устанаўліваецца ўзаемапранікненне традыцыйных граматычных форм старабеларускага пісьменства XVI-XVIII стст. і новых, уласцівых народна-дыялектычнай мове пач. XVII--XVIII ст.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/7161
Appears in Collections:2008, №1(47)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
В.І.Несцяровіч.pdf428.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ранжирование:
OpenAIRE
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь