Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта : [2435] Community home page

Logo
Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта – навукова-практычны часопіс. Выдаецца з верасня 1996 года. Выходзіць чатыры разы ў год. Рэдакцыйная калегiя: Рэдакцыйная калегiя: В.В. Багатырова (галоўны рэдактар), Я.Я. Аршанскі (нам. галоўнага рэдактара) В.М. Балаева-Ціхамірава, А.А. Белахвостаў, М.М. Вараб’ёў, М.Ц. Вараб’ёў (адказны за раздзел «Матэматыка»), А.М. Галкін, С.А. Ермачэнка, А.М. Залеская, У.В. Іваноўскі, З.С. Кунцэвіч, С.У. Нікалаенка, Н.А. Ракава (адказны за раздзел «Педагогіка»), Г.Г. Сушко, Т.А. Талкачова (адказны за раздзел «Біялогія»), Ю.В. Трубнікаў, А.А. Чыркін, Д.Э. Шкір’янаў. Часопіс «Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта» ўключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па біялагічных, педагагічных, фізіка-матэматычных навуках.

Browse

Collections in this community

Logo

2017, №1(94) [16]

Веснік

Logo

2017, №2(95) [20]

Веснік

Logo

2017, №3(96) [20]

Веснік

Logo

2017, №4(97) [22]

Веснік

Logo

2018, №1(98) [17]

Веснік

Logo

2018, №2(99) [21]

Веснік

Logo

2018, №3(100) [19]

Веснік

Logo

2018, №4(101) [17]

Веснік

Logo

2019, №1(102) [18]

Веснік

Logo

2019, №2 (103) [18]

Веснік

Logo

2019, №3 (104) [20]

Веснік

Logo

2020, №1 (106) [23]

Веснік

Logo

2020, №2 (107) [21]

Веснік

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road