Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/985
Title: Традыцыі Віцебскай мастацкай школы ў сярэдзіне ХХ стагоддзя
Other Titles: Traditions of Vitebsk Art School in the mid XX Century
Authors: Харэўскі, С. В.
Keywords: Віцебскае народнае мастацкае вучылішча
мастацтва
мастацкая адукацыя
традыцыі
мастацкіе вучылішчы
Vitebsk Public Art School
art
art education
tradition
Issue Date: 2013
Publisher: Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П М. Машерова»
Abstract: Артыкул прысвечаны развіццю традыцый віцебскай школы мастацтва ў СССР і Еўропе пасля Другой сусветнай вайны, іх уплыву на фарміраванне сучаснай сістэмы мастацкай адукацыі і культурнай традыцыі. Інтэлектуальны і духоўны патэнцыял, што быў акумуляваны ў Віцебску ў пачатку ХХ стагоддзя і знайшоў сваё ўвасабленне ў школах Ю. Пэна і М. Шагала, да сённяшняга дня ўплывае на формы арганізацыі прафесійных навучальных працэсаў музейныя практыкі і культуру ў Беларусі і іншых краінах. Калегі і вучні М. Шагала і К. Малевіча, выпускнікі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча, а затым і Беларускага дзяржаўнага мастацкага тэхнікума, працягвалі сваю творчасць і ў пасляваенны час, развіваючы ідэі і формы 1918–1922 гг The article is devoted to the development of traditions of Vitebsk art school in the USSR and Europe after World War II, their impact on the formation of modern system of art education and cultural tradition. Intellectual and spiritual potential, which was cumulated in Vitebsk in the early XX century and found its implementation in the schools of Yu. Pan and M. Shagal, still influences forms of organization of professional academic processes, museum practice and culture in Belarus and other countries. Collegues and pupils of M. Shagal and K. Malevich, graduates of Vitebsk Public Art School and later of Belarusian State Art Technical School continued their creative work in the post war period as well, developing ideas and forms, which were initiated in 1918–1922.
Description: Искусство и культура. - 2013. - № 4. - С. 46-50. - Библиогр.: с. 50 (6 назв.).
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/985
ISSN: 2222-8853
Appears in Collections:2013, №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Art13n4p46.pdf761,41 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road