Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/7580
Title: Асаблівасці функцыянавання рэгіянальнай жаночай антрапанімнай сістэмы
Authors: Зайцава, К. А.
Keywords: Белорусское Поозерье
Бешенковичский район
Витебская область
антрапонімы
уласныя імёны
жаночыя імёны
Issue Date: 2016
Publisher: Витебск : ВГУ имени П.М.Машерова
Citation: Зайцава, К. А. Асаблівасці функцыянавання рэгіянальнай жаночай антрапанімнай сістэмы / К. А. Зайцава // Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования : сб. науч. статей : [материалы междунар. науч. конференции, Витебск, 18 февраля 2016 г.]. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2016. – С. 168-170. – Бібліягр.: с. 170 (6 назв.).
Abstract: У артыкуле выяўляюцца асаблівасці развіцця жаночай антрапанімнай сістэмы на матэрыяле імён жыхароў Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці як частцы Беларускага Паазер'я. Вызначаецца месца рэгіянальных анамастычных даследаванняў у свеце сучасных прыярытэтных навуковых накірункаў.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/7580
ISBN: 978-985-517-520-0
Appears in Collections:Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования : сб. науч. статей : [материалы междунар. науч. конференции, Витебск, 18 февраля 2016 г.] - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2016. – 368 с.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168-170.pdf1,12 MBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road