Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/6655
Title: Беларуская ментальнасць у моўнай прасторы мастацкага тэксту
Authors: Півавар, К. С.
Keywords: беларуская літаратура
беларуская ментальнасць
беларуская мова
кагнітыўная лінгвістыка
канцэптасфера
канцэптуалізацыя
лінгвакультуралогія
мастацкі тэкст
менталітэт
ментальнасць
мова мастацкай літаратуры
мовазнаўства
моўная карціна свету
нацыянальны характар
светапогляд беларусаў
Issue Date: 2015
Publisher: Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава
Citation: Півавар, К. С. Беларуская ментальнасць у моўнай прасторы мастацкага тэксту : манаграфія / К. С. Півавар ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава". – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2015. – 155 с. – Бібліягр.: с. 129-142. – ISBN 978-985-517-496-8.
Abstract: Манаграфія адрасуецца выкладчыкам, настаўнікам і студэнтам, зацікаўленым філалогіяй і этналогіяй.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/6655
ISBN: 978-985-517-496-8
Appears in Collections:Научные публикации

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Півавар Беларуская ментальнасць...Манагр.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ранжирование:
OpenAIRE
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь