Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/36424
Title: Гісторыя Беларусі
Authors: Пархімовіч, М. М.
Дулаў, А. М.
Keywords: Беларусь
гісторыя
гісторыя Беларусі
гісторыя культуры Беларусі
эканамічная гісторыя
Issue Date: 2022
Publisher: Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава
Citation: Гісторыя Беларусі : метадычныя рэкамендацыі / [склад.: М. М. Пархімовіч, А. М. Дулаў] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўниверсітэт імя П. М. Машэрава", Каф. гісторыі і культурнай спадчыны. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2022. – 71, [1] с.
Abstract: Метадычныя рэкамендацыі па дысцыпліне "Гісторыя Беларусі" прызначаны для студэнтаў спецыяльнасці 1-23 01 12-04 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (культурная спадчына і турызм). Выданне ўтрымлівае планы семінарскіх заняткаў, метадычныя ўказанні па падрыхтоўцы да іх, тэставыя заданні для самакантролю і пералік рэкамендаванай літаратуры.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/36424
ISBN: 978-985-517-999-4
Appears in Collections:Учебные материалы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дулов История Беларуси в работе.pdf818.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ранжирование:
OpenAIRE
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь