Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/36216
Title: Спецкурсы і спецсемінары па беларускай літаратуры
Authors: Гладкова, Г. А.
Навасельцава, Г. В.
Падстаўленка, В. Ф.
Keywords: Беларусь
Бахцін М. М.
беларуская літаратура
беларуская проза
беларускія пісьменнікі
жанравы канон
жанры
літаратуразнаўства
раман-міф (жанр)
раман-эсэ (жанр)
раман (жанр)
раманныя формы
фальклорная антрапалогія
Issue Date: 2022
Publisher: Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава
Citation: Спецкурсы і спецсемінары па беларускай літаратуры : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць) / склад.: Г. А. Гладкова, Г. В. Навасельцава, В. Ф. Падстаўленка ; Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава", Фак. гуманітарыстыкі і моўных камунікацый, Каф. літаратуры. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2022. – 69, [1] с. : табл. – Бібліягр. у канцы тэм тэарэтычнага блоку, а таксама ў практычным блоку і на с. 69. – ISBN 978-985-517-984-0.
Abstract: Вычэбна-метадычны комплекс утрымлівае тэзісы лекцый, матэрыялы да практычных заняткаў, кантрольныя матэрыялы для літаратуразнаўчай падрыхтоўкі студэнтаў. Выданне прызначана для беларускіх філолагаў і ўсіх, хто цікавіцца беларускай літаратурай.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/36216
ISBN: 978-985-517-984-0
Appears in Collections:Учебные материалы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гладкова Новосельцева Спецкурсы и спецсеминары.pdf762.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ранжирование:
OpenAIRE
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь