Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/34263
Title: Параўнальная граматыка ўсходнеславянскіх моў
Authors: Зіманскі, В. Э.
Keywords: беларуская мова
лексікалогія
марфалогія (філал)
мовазнаўства
модулі
параўнальная граматыка
Параўнальная граматыка ўсходнеславянскіх моў (курс)
руская мова
сінтаксіс
сказы
словазлучэнне
украінская мова
усходнеславянскія мовы
фанетыка
Issue Date: 2022
Publisher: Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава
Citation: Параўнальная граматыка ўсходнеславянскіх моў : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне : для спецыяльнасці (напрамак спецыяльнасці) 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць) / склад.: В. Э. Зіманскі ; Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава", Фак. гуманiтарыстыкi i моўнай камунiкацыi, Каф. беларускага мовазнаўства. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2022. – 187, [1] с. : табл. – Бібліягр. у тэксце, а таксама на с. 184–187. – ISBN 978-985-517-949-9.
Abstract: У выданні змешчаны матэрыял па асноўных тэмах курса "Параўнальная граматыка ўсходнеславянскіх моў", які вывучаецца студэнтамі-беларусаведамі: "Уводзіны", "Лексіка і фразеалогія", "Фанетыка і арфаэпія", "Графіка і арфаграфія" "Марфеміка і словаўтварэнне", "Марфалогія", "Сінтаксіс". Вучэбна-метадычны комплекс уключае тэарэтычны матэрыял для засваення, тэрміналагічны паняційны мінімум, матэрыял для практычнай работы і аналізу моўных з'яў, матэрыял для самаправеркі і самакантролю, спіс рэкамендаванай літаратуры па вывучаных раздзелах. Можа быць выкарыстаны студэнтамі іншых філалагічных спецыяльнасцей, а таксама вучнямі сярэдніх школ, навучэнцамі гімназій і ліцэяў. Адрасаваны ўсім, хто дбае пра павышэнне ўласнага моўнага і агульнакультурнага ўзроўню.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/34263
ISBN: 978-985-517-949-9
Appears in Collections:Учебные материалы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зіманскі. ПГУМ-ВМК.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ранжирование:
OpenAIRE
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь