Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/31559
Title: Беларускі фальклор як этнапедагагічны сродак фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці дзяцей малодшага школьнага ўзросту (на прыкладзе падручнікаў "Беларуская мова" і "Літаратурнае чытанне" для 4 класа)
Authors: Міхайлаў, С. І.
Keywords: 4 клас
беларуская мова
беларускі фальклор
літаратурнае чытанне
малодшы школьны ўзрост
нацыянальная ідэнтычнасць
школьныя падручнікі
этнапедагогіка
Issue Date: 2022
Publisher: Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова
Citation: Міхайлаў, С. І. Беларускі фальклор як этнапедагагічны сродак фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці дзяцей малодшага школьнага ўзросту (на прыкладзе падручнікаў "Беларуская мова" і "Літаратурнае чытанне" для 4 класа) / С. І. Міхайлаў // Наука - образованию, производству, экономике : материалы 74-й Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 18 февраля 2022 г. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. – С. 280-281. – Бібліягр.: с. 281 (1 назва).
Abstract: У даследаванні былі прааналізаваны падручнікі па беларускай мове і літаратуры для 4 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання (Свірыдзенка В. І. "Беларуская мова"; Жуковіч М. В. "Літаратурнае чытанне") на прадмет колькасных суадносін і жанрава-відавай разнастайнасці твораў вуснай народнай творчасці беларусаў, а таксама скіраванасці фальклорнага матэрыялу на фарміраванне нацыянальнай ідэнтычнасці дзяцей малодшага школьнага ўзросту.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/31559
ISBN: 978-985-517-869-0
Appears in Collections:Наука ‒ образованию, производству, экономике : материалы 74-й Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 18 февраля 2022 г. ‒ Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. ‒ 537, [1] с.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
280-281.pdf195.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road