Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/29496
Title: Беларуская літаратура як дэтэрмінант і адлюстраванне духоўнага развіцця грамадства: аксіялагічны патэнцыял, эстэтычная ідэнтычнасць
Authors: Бароўка, В. Ю.
Навасельцава, Г. В.
Гладкова, Г. А.
Падстаўленка, В. Ф.
Лапацінская, В. В.
Глазман, Л. Я.
Галубовіч, Н. В.
Налётава, Н. М.
Белавус, Н. П.
Гурская, Я. А.
Васільева, С. Г.
Храпуновіч, Г. І.
Сцяпанава, А. П.
Мацкевіч, Л. Л.
Мосін, А. Я.
Завадская, В. Э.
Keywords: беларуская літаратура
аксіялогія
духоўнае развіццё грамадства
функцыі літаратуры
аксіялагічны патэнцыял твора
эстэтычная ідэнтычнасць
наратыўныя стратэгіі
Issue Date: 2021
Publisher: ВДУ імя П. М. Машэрава
Citation: Беларуская літаратура як дэтэрмінант і адлюстраванне духоўнага развіцця грамадства: аксіялагічны патэнцыял, эстэтычная ідэнтычнасць у межах задання «Літаратурны працэс на Беларусі ў дыялектычнай повязі мінулага і сучаснага: праблемы тэарэтычнага асэнсавання, тэксталогія, аксіялогія» : справаздача аб НДР (заключ.) : ДПНД «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» падпраграма «Беларуская мова і літаратура» / М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, УА «ВДУ імя П. М. Машэрава» ; навук. кіраўн. В. Ю. Бароўка; выкан.: Г. В. Навасельцава [і інш.]. – Віцебск, 2021. – 95 л. – № ДР 20160349 ад 25.01.2021.
Abstract: Мэта даследавання – вызначэнне каштоўнасных арыенціраў беларускай літаратуры, выўленне дынамікі яе аксіялагічнага патэнцыялу з улікам таго, што літаратура – індыкатар змен стану грамадскай свядомасці; устанаўленне канцэптуальных асноў і наратыўных стратэгій эстэтычнай ідэнтыфікацыі айчыннай літаратуры.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/29496
Appears in Collections:Отчеты о НИР-2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Беларуская літаратура як дэтэрмінант.pdf375,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road