Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/29056
Title: Педагагічныя асновы сямейнага выхавання (на матэрыяле сямей Беларусі)
Authors: Чэчат, В. У.
Keywords: 13.00.01. – агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі
сямейнае выхаванне
Беларусь
дысертацыі
Issue Date: 1996
Publisher: Мінск
Citation: Чэчат, В. У. Педагагічныя асновы сямейнага выхавання (на матэрыяле сямей Беларусі) : дысертацыя / М-ва адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь, Нац. ін-т адукацыі. – Мн., 1996. – 76 с. – Бібліягр.: с. 67-73.
Abstract: Дысертацыя даследуе асаблівасць зместу, формаў, метадаў і сродкаў сямейнага выхавання ў змяніўшыхся ўмовах узаемадзеяння сям'і і соцыуму на Беларусі.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/29056
Appears in Collections:Диссертации
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ранжирование:
OpenAIRE
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь