Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/28221
Title: Беларуская мова (прафесійная лексіка)
Authors: Дзядова, А. С.
Півавар, К. С.
Keywords: арфаграфічныя нормы
беларуская літаратурная мова
беларуская мова
беларуская тэрмінаграфія
культура прафесійнага маўлення
марфалагічныя нормы
маўленне
мова навукі
моўная культура
навуковая тэрміналогія
навуковы стыль
прафесійная лексіка
сінтаксічныя нормы
словаўтваральныя нормы
тэрмінаўтварэнне
тэрміны
функцыянальныя стылі маўлення
Issue Date: 2021
Publisher: Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава
Citation: Беларуская мова (прафесійная лексіка) : метадычныя рэкамендацыі / [склад.: А. С. Дзядова, К. С. Півавар] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава", Каф. беларус. мовазнаўства. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2021. – 55, [1] с. : табл. – Бібліягр.: с. 54-55. – Руска-беларускі слоўнік матэматычных тэрмінаў (тэрміналагічны мінімум): с. 47-53.
Abstract: Вучэбнае выданне змяшчае метадычныя каментарыі, пытанні, практычныя заданні, тэксты для перакладу, матэрыялы для прамежкавага і выніковага кантролю, руска-беларускі слоўнік матэматычных тэрмінаў (тэрміналагічны мінімум) і іншае па дысцыпліне "Беларуская мова (прафесійная лексіка)". Прызначана для студэнтаў факультэта матэматыкі і інфармацыйных тэхналогій, а таксама можа быць выкарыстана студэнтамі, якія навучаюцца па спецыяльнасцях гуманітарнага профілю, выкладчыкамі мовазнаўчых дысцыплін, укладальнікамі тэрміналагічных слоўнікаў і спецыялістамі IT-сферы.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/28221
Appears in Collections:Учебные материалы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дзядова А.С., Півавар К.С. Бел мова (праф. лексіка).pdf2.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ранжирование:
OpenAIRE
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь