Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/27470
Title: Народна-песенныя скарбы Віцебшчыны
Authors: Дзядова, А. С.
Падстаўленка, В. Ф.
Keywords: Беларусь
Віцебская вобласць
Віцебскі раён
Віцебшчына
беларускі фальклор
беларускія народныя песні
валачобныя песні
восеньскія песні
вясельныя песні
вясновыя песні
дзіцячыя песні
жартоўныя песні
жніўныя песні
калядныя песні
каляндарна-абрадавыя песні
карагодныя песні
купальскія песні
любоўныя песні
масленічныя песні
пазаабрадавыя песні
прыпеўкі
пятроўскія песні
сацыяльныя песні
сямейна-абрадавыя песні
сямейна-бытавыя песні
талочныя песні
фальклор
Issue Date: 2021
Publisher: Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава
Citation: Народна-песенныя скарбы Віцебшчыны : матэрыялы для практычных заняткаў / [склад.: А. С. Дзядова, В. Ф. Падстаўленка] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава", Кафедра беларускага мовазнаўства. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2021. – 56, [1] с.
Abstract: У вучэбнае выданне "Народна-песенныя скарбы Віцебшчыны" ўключаны беларускія народныя песні, запісаныя студэнтамі факультэта гуманітарыстыкі і моўных камунікацый ВДУ імя П. М. Машэрава падчас фальклорных практык на працягу апошніх гадоў. Рэгіянальны збор беларускіх народных песень, зафіксаваных на тэрыторыі Віцебскага рэгіёна, выступае ў якасці фальклорнага матэрыялу, які будзе выкарыстаны на практычных занятках пры вывучэнні студэнтамі такіх дысцыплін, як "Фалькларыстыка" і "Методыка выкладання беларускай літаратуры". Зафіксаваныя фальклорныя матэрыялы могуць быць цікавыя для літаратуразнаўцаў і лінгвістаў, а таксама настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/27470
Appears in Collections:Учебные материалы
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road