Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/2477
Title: Супастаўляльная фразеалогія славянскіх моў [Электронны рэсурс]
Authors: Міхайлаў, С. І.
Keywords: беларуская мова
вышэйшая школа
лекцыі
мовазнаўства
практычныя заняткі
пытанні да заліку
славянскія мовы
супастаўляльнае мовазнаўства
супастаўляльнае мовазнаўства
Супастаўляльная фразеалогія славянскіх моў (курс)
тэставыя заданні
фразеалогія
электронныя рэсурсы
Issue Date: 2010
Citation: Міхайлаў, С. І. Супастаўляльная фразеалогія славянскіх моў [Электронны рэсурс] : вучэбна-метад. комплекс для спец. 1-21 05 01 01 Беларуская філалогія са спецыялізацыяй "Мовазнаўства" / С. І. Міхайлаў ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, УА "ВДУ імя П. М. Машэрава", Каф. беларускага мовазнаўства. — Электрон. тэкставыя дан. (1 файл: 92,7 Кб). — Віцебск., 2010. — Рэжым доступу: www.lib.vsu.by. – Загал. з экрана.
Abstract: Вучэбна-метадычны комплекс прызначаны для арганізацыі працы студэнтаў па дысцыпліне "Супастаўляльная фразеалогія славянскіх моў". Асвятляюцца пытанні падабенства і адрознення ў семантыцы і структурна-граматычнай арганізацыі фразеалагізмаў розных славянскіх моў. Разлічаны на студэнтаў філалагічных факультэтаў.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/2477
Appears in Collections:Учебные материалы
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road