Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1974
Title: Беларуская сатырычная проза 20-30-х гадоў ХХ ст.: жанрава-стылёвыя асаблівасці
Authors: Падстаўленка, В. Ф.
Keywords: беларуская літаратура
вышэйшая школа
гісторыя літаратуры
жанрава-стылёвыя асаблівасці
Мрый А. "Запіскі Самсона Самасуя"
проза
сатырычная проза
Issue Date: 2005
Publisher: Віцебск : Выд-ва УА "ВДУ імя П. М. Машэрава"
Abstract: У дапаможніку ўпершыню сістэмна прадстаўлены асноўныя тэндэнцыі і заканамернасці развіцця беларускай сатырычнай прозы 20 – 30-х гадоў ХХ стагоддзя, класіфікаваны і ўсебакова разгледжаны рознажанравыя апавядальныя мадыфікацыі, выяўлены іх мастацкія набыткі і страты, на падставе тыпалагічных паралелей раскрываецца ўзаемадзеянне беларускай сатырычнай прозы дадзенага перыяду з іншанацыянальнымі традыцыямі. Дапаможнік адрасуецца літаратуразнаўцам, выкладчыкам, студэнтам філалагічных спецыяльнасцей.
Description: Падстаўленка, В. Ф. Беларуская сатырычная проза 20-30-х гадоў ХХ ст.: жанрава-стылёвыя асаблівасці : вучэб. дапаможнік / В. Ф. Падстаўленка ; М-ва адукацыі РБ, УА "ВДУ імя П. М. Машэрава". — Віцебск : Выд-ва УА "ВДУ імя П. М. Машэрава", 2005. — 111 с. — Бібліягр.: с. 102-110. — ISBN 985-425-554-9.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1974
ISBN: 985-425-554-9
Appears in Collections:Учебные материалы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сатыра_Падстаўленка.pdf1,26 MBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road