Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1973
Title: Гісторыя беларускай літаратуры (першая палова ХХ ст.)
Authors: Падстаўленка, В. Ф.
Keywords: беларуская літаратура
вышэйшая школа
гісторыя літаратуры
Issue Date: 2006
Publisher: Віцебск : Выд-ва УА "ВДУ імя П. М. Машэрава"
Abstract: У метадычных рэкамендацыях па гісторыі беларускай літаратуры першай паловы ХХ ст. змешчаны матэрыял для паглыбленага вывучэння дадзенага курса, тэмы і заданні да семінарскіх заняткаў і самастойнага засваення, асноўная і дадатковая навуковая літаратура, спіс пытанняў да заліку. Адрасаваны студэнтам 3-4 курсаў дзённага і завочнага аддзяленняў ФБФК .
Description: Гісторыя беларускай літаратуры (першая палова ХХ ст.) : метадычныя рэкамендацыі / [склад. В. Ф. Падстаўленка] ; М-ва адукацыі РБ, УА "Віцебскі дзярж. ун-т імя П. М. Машэрава". — Віцебск : Выд-ва УА "ВДУ імя П. М. Машэрава", 2006. — 30 с. — Бібліягр. у канцы тэм.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1973
Appears in Collections:Учебные материалы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метадычка АЗН.pdf766,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road