Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1895
Title: Гісторыя беларускай літаратуры XI-XVII стст.
Authors: Таранеўскі, В. У.
Keywords: беларуская літаратура
вышэйшая школа
Гісторыя беларускай літаратуры XI- XVII стст. (курс)
гісторыя літаратуры
календарна-тэматычны план
кантрольныя працы
практычныя заняткі
пытанні да заліку
пытанні да экзамена
старабеларуская літаратура
Старабеларуская літаратура (курс)
старажытная літаратура
Issue Date: 2007
Publisher: Віцебск : Выд-ва УА "ВДУ імя П. М. Машэрава"
Abstract: Вучэбны дапаможнік асвятляе шляхі станаўлення нарацыі ў беларускай літаратуры ад агульнадзяржаўнага летапісання ХІІ ст. да гісторыка-мемуарных твораў канца ХVI – пачатку ХVIІ ст. Вучэбны дапаможнік адрасаваны студэнтам філалагічных спецыяльнасцей універсітэта і прыхільнікам старажытнай літаратуры.
Description: Таранеўскі, В. У. Гісторыя беларускай літаратуры XI-XVII стст. : вучэбна-метадычны дапаможнік для студ. дзённай і завочнай форм навучання / В. У. Таранеўскі ; М-ва адукацыі РБ, УА "Віцебскі дзярж. ун-т імя П. М. Машэрава". — Віцебск : Выд-ва УА "ВДУ імя П. М. Машэрава", 2007. — 85 с. — Бібліягр. у канцы тэм практ. заняткаў і на с. 81-84. — ISBN 978-985-425-847-8.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1895
ISBN: 978-985-425-847-8
Appears in Collections:Учебные материалы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Таранеўскі.pdf970,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road