Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1720
Title: Беларуская мова (спецыяльная лексіка)
Authors: Семянькова, Г. К.
Keywords: беларуская мова
вучэбна-метадычныя комплексы
вышэйшая школа
лексікалогія
спецыяльная лексіка
Issue Date: 2004
Publisher: Віцебск : Выд-ва УА "ВДУ імя П. М. Машэрава"
Citation: Семянькова, Г. К. Беларуская мова (спецыяльная лексіка) : вучэб.- метад. комплекс для студэнтаў біялагічнага факультэта / Г. К. Семянькова ; УА "Віцебскі дзярж. ун-т імя П. М. Машэрава". — Віцебск : Выд-ва УА "ВДУ імя П. М. Машэрава", 2004. — 49 с. — Бібліягр.: с. 48. — ISBN 985-425-316-3.
Abstract: Вучэбна-метадычны комплекс прызначаны для студэнтаў біялагічнага факультэта дзённай і завочнай форм навучання і ўключае ў сябе: 1) тэарэтычныя звесткі па найбольш важных пытаннях беларускай мовы; 2) заданні і практыкаванні, што прадугледжваюць назапашванне і засваенне студэнтамі тэрмінаў па біялогіі, геаграфіі, хіміі, экалогіі, валеалогіі; 3) тэксты для перакладу, якія могуць быць выкарыстаны таксама і для развіцця вуснага маўлення, на занятках па культуры мовы; 4) тэсты; 5) кантрольную работу для студэнтаў завочнага аддзялення; 6) спіс літаратуры.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1720
ISBN: 985-425-316-3
Appears in Collections:Учебные материалы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Семянькова Г.К. Бел. мова (спец. лексіка).pdf898,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road