Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1375
Title: Сінтаксіс і пунктуацыя простага сказа ў табліцах і схемах
Authors: Даўбешка, Н. П.
Keywords: беларуская мова
вышэйшая школа
граматыка
мовазнаўства
просты сказ
пунктуацыя
сінтаксіс
схемы
табліцы
Issue Date: 2014
Publisher: ВДУ імя П. М. Машэрава
Abstract: Выданне адрасавана студэнтам-філолагам, аднак можа быць выкарыстана ў практыцы выкладання беларускай мовы ў агульнаадукацыйных установах.
Description: Даўбешка, Н. П. Сінтаксіс і пунктуацыя простага сказа ў табліцах і схемах : метад. рэкамендацыі / Н. П. Даўбешка ; М-ва адукацыі РБ, Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава", Каф. беларускага мовазнаўства. - Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2014. - 50 с., табл. - Библиогр.: с. 49.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1375
Appears in Collections:Учебные материалы
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road