Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1144
Title: Да праблемы гістарычнай семантыкі культу плоднаці ў старажытнай Беларусі
Authors: Вуглік, І. Р.
Keywords: культ плодносці
культ сонца
міжкультурная інтэграцыя
традыцыйнай духоўная культура
каляндарная абраднасць
Issue Date: 2013
Publisher: Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова»
Citation: Вуглік, І. Р. Да праблемы гістарычнай семантыкі культу плоднаці ў старажытнай Беларусі[Текст] / І. Р. Вуглік ; Выглік І. Р. // Искусство и культура. – 2013. – № 2 (10). – С. 109-114. – Бібліягр.: с. 114 (10 назв.).
Abstract: У артыкуле разглядаюцца вытокі аснаўных кампанентаў значных для беларускай традыцыйнай духоўнай культуры.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1144
ISSN: 2222-8853
Appears in Collections:2013, №2 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Art13n2p109.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ранжирование:
OpenAIRE
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь