Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1010
Title: Мастацкая культура Віцебска ХХ стагоддзя: развіццё акварэльнага жывапісу ў Віцебску ў 1970 – пачатку 1980-х гадоў
Other Titles: Art Culture of the XX Century Vitebsk: Development of Watercolor Painting in Vitebsk in 1970 – Early 1980-ies
Authors: Быкава, Т. А.
Keywords: Віцебская мастацкая школа
Витебская художественная школа
Віцебская школа акварэлі
Витебская школа акварели
акварэльны жывапіс
акварельная живопись
пейзажы
пейзажи
нацюрморты
натюрморты
вернісажы
вернисажи
Issue Date: 2013
Publisher: Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П М. Машерова»
Abstract: На сённяшні дзень акварэль можна лічыць адным з вядучых відаў выяўленчага мастацтва Беларусі ў многім дзякуючы таму, што ў свой час, на хвалі ўсесаюзнай цікавасці да акварэлі (а гэта якраз другая палова 60-х гг. ХХ ст.) у Беларусі вылучыўся буйны акварэльны цэнтр – Віцебск. Тут узнікла генерацыя таленавітых мастакоў-акварэлістаў, чыя творчасць у далейшым дазволіла даследчыкам разважаць ужо не проста пра віцебскую акварэль, але пра Віцебскую школу акварэлі. Менавіта Віцебская школа акварэлі і з’яўляецца аб’ектам даследавання дадзенага артыкула. У рамках гэтай работы аўтар разглядае перыяд у развіцці Віцебскай школы акварэлі, які ахоплівае 70-я – пачатак 90-х гг. ХХ ст. Хаця, па сутнасці, храналагічныя межы гісторыі віцебскай акварэлі значна шырэйшыя, аўтар абмяжоўваецца аналізам толькі вышэйназванага перыяду, паколькі, па-першае, перадумовы для станаўлення Віцебскай школы акварэлі складваюцца толькі ў пачатку 60-х гг. ХХ ст., а па-другое, пачатак 90-х гадоў мінулага стагоддзя з’яўляецца для Віцебскай школы акварэлі своеасаблівым водападзелам, за якім назіраецца паслабленне рэалістычнай тэндэнцыі і ўзмацненне фармалістычных пошукаў і эксперыментаў у творчасці мастакоў-акварэлістаў. Nowadays watercolor painting can be considered one of the leading types of Belarusian fine arts to a great extent due to the fact that earlier during the peak of interest in watercolor (late 1960-ies of the XX century) a strong watercolor center of Vitebsk distinguished itself in Belarus. A generation of talented watercolor artists emerged here, whose creative activity further made it possible for researchers to distinguish not just Vitebsk watercolor but Vitebsk watercolor school. It is Vitebsk watecolor school which is the object of study in this article. In this work the author considers the period in the development of Vitebsk watercolor school from 1970 to early 1990-ies of the XX century. Although chronological borders of the history of Vitebsk watercolor school are considerably wider, the author limits herself by the analysis of only the period mentioned above; first, only in the early 1960-ies the preconditions for the creation of Vitebsk school of watercolor appeared, and, secondly, early 90-ies of the last century is for Vitebsk watercolor school kind of borderline, after which weakening of realistic tendency is traced as well as strengthening of formalistic searches and experiments in the creative work of wartercolor artists.
Description: Искусство и культура. - 2013. - № 4. - С. 77-84. - Бібліягр.: с. 84 (13 назв.).
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1010
ISSN: 2222-8853
Appears in Collections:2013, №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Art13n4p77.pdf2,25 MBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road