Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/28192
Title: Жанр рамана ў літаратуразнаўстве і літаратуры
Authors: Навасельцава, Г. В.
Keywords: Дняпроў У. Д.
Затонскі Д. У.
Лейцес Н. С.
Бахцін М. М.
Эсалнек А. Я.
Паспелаў Г. М.
Гінзбург Л. Я.
Тамарчанка Н. Д.
аповесць (жанр)
беларускі раман
біяграфічны раман (жанр)
вышэйшая школа
заданні да практычных заняткаў
заданні для КСР
лірычны раман (жанр)
літаратуразнаўства
літаратуразнаўчыя канцэпцыі
літаратурны працэс
літаратурныя героі
літаратурныя жанры
мадэрнісцкая проза
навелістычны раман (жанр)
псіхалагічны раман (жанр)
раман (жанр)
руская фармалісцкая школа
структурна-тыпалагічныя даследаванні
эпічныя жанры
Issue Date: 2021
Publisher: Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава
Abstract: Метадычныя рэкамендацыі ўтрымліваюць сціслы лекцыйны выклад вядомых навуковых канцэпцый і класіфікацый рамана, заданні да практычных заняткаў па аналізе выбраных мастацкіх тэкстаў, паказальных для разумення дынамікі беларускага рамана. Змешчаны заданні для КСР, якія патрабуюць знаёмства з навуковымі працамі, прыкладныя тэмы для рэфератаў па гісторыі і тэорыі рамана ў сусветнай літаратуры, што дазволіць сфарміраваць комплекснае ўяўленне пра жанр рамана як мастацкае цэлае. Вучэбнае выданне прызначана для магістрантаў спецыяльнасці "Літаратуразнаўства".
Description: Жанр рамана ў літаратуразнаўстве і літаратуры : метадычныя рэкамендацыі / [склад. Г. В. Навасельцава] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава", Каф. літаратуры. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2021. – 43, [1] с. – Бібліягр. у канцы тэм, пасля заданняў да практычных заняткаў і заданняў для КСР.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/28192
Appears in Collections:Учебные материалы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навасельцава_Метадычныя рэкамендацыі.pdf2,25 MBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road